citotoetsgroep4oefenen

Alles over de Cito-toets groep 4 oefenenWelkom!

Welkom op PaginaStart.eu: Gratis startpagina Nederland! Maak hem nu aan en beheer je links!

Plaatje

Cito toets groep 4 oefenen

Cito groep 4 oefenen

 

Cito toets groep 4 oefenen

Waarom neemt school Cito-toetsen af?

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). De eerste Cito wordt afgenomen in januari , de toets Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu fijn om als opvoeder over de Cito’s M4 en E4 te weten? Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Daarmee bent u duidelijk geïnformeerd.

Inhoud van de toetsen

Om direct te beginnen gaat het om deze toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die behandeld is in groep 4. Dat gaat dus over: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die leerlingen van groep 4 moeten kunnen toepassen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen tijdens de lessen langs en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen

Met welke bedoeling neemt de basisschool de toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen in kaart te houden. Door elk jaar twee keer een Cito te doen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen naar verwachting ontwikkelen. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te begeleiden. Ook zijn de scores belangrijk voor de overgang van de basisschool naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Toetsen voorbereiden

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De getoetste stof komt het hele jaar aan bod. Er kan dus gezegd worden dat leerlingen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om deze belangrijke toetsen thuis samen te oefenen. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei.

Oefenmateriaal

De uitgeverij Educazione heeft drie complete oefenboeken gemaakt voor groep 4. Met deel 1 worden kinderen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Meer dan 330 opdrachten per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alles aan de orde. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de toetsen op school. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende website.

Slotsom

In groep vier van de basisschool worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets Midden en Eind. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn erg zinvol omdat ze de leerresultaten in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om verdere plannen te maken. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. Educazione’s oefenboeken komen daarbij goed van pas. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid voorbereid op alle toetsen van het vierde leerjaar.

 

Ads

Cito-toets groep 4 oefenen
Informatieve website over de Cito-toets in groep 4.